Niemetrykalne. Przedwojenne urzędy wojewódzkie

Potwierdzenia wielu faktów z czasów międzywojnia możesz szukać w aktach urzędów wojewódzkich II RP, dostępnych na szukajwarchiwach.gov.pl.