top of page
  • Zdjęcie autoraGeneaBlogia

Metryczki dowodowe - jak wypełnić wniosek (wzór)

Zaktualizowano: 7 sty

W jednym z naszych pierwszych postów wspominaliśmy o możliwości odnalezienia metryczek dowodów osobistych naszych przodków (sprawdź TUTAJ!), na których znajdują się ich zdjęcia oraz podstawowe dane na ich temat. Otrzymanie metryczek dowodowych Waszych przodków wymaga wysłania odpowiedniego wniosku do instytucji je przechowującej, czyli Wieloosobowego Stanowiska ds. Działalności Archiwalnej w Milanówku.


Na grupach dot. genealogii wielokrotnie pojawiało się pytanie, jak ma wyglądać wniosek, który należy wysłać do Archiwum, aby uzyskać dokumenty. Jeśli Ty też zastanawiasz się, co powinno być w nim zawarte, sprawdź przykładowy wzór wniosku zamieszczony poniżej:Jak widzicie powyżej, warto podać jak najwięcej informacji na temat poszukiwanego przodka. Rok urodzenia czy dane rodziców ułatwią poszukiwania pracownikom Archiwum i wykluczą możliwość przekazania metryczki obcej osoby posiadającej takie samo imię i nazwisko. Podanie daty zgonu nie jest wymagane, ale zamieszczamy ją we wzorze, aby było jasne, że dana osoba już nie żyje.Pamiętajcie - możecie się ubiegać o metryczki osób zmarłych, bez okazywania żadnych dokumentów potwierdzających, jedynie na podstawie wniosku uzasadniającego stopień pokrewieństwa lub spowinowacenia.
Do uzyskania zaś metryczki osoby żyjącej wymagane jest przedstawienie zgody tej osoby.


Konieczne jest wskazanie stopnia pokrewieństwa z daną osobą, ale nie trzeba tego udowadniać dodatkowymi dokumentami. Pamiętajcie o dodaniu na końcu oświadczenia o ochronie danych osobowych.Uwaga! Nie pytajcie o metryczki osób zmarłych przed 1952 rokiem.

Archiwum nie posiada w swoich zasobach dokumentów dot. wcześniejszych lat. Dowody osobiste wprowadzili dopiero w 1952 roku, dlatego osoby zmarłe przed tym rokiem nie posiadały ani dowodu, ani metryczki dowodowej.


Wypełniony wniosek możecie wysłać jednym z trzech sposobów:

  1. Poprzez skrzynkę ePUAP na konto Archiwum Państwowego w Warszawie (uwaga: Archiwum w Milanówku jest jego oddziałem, więc nie posiada osobnej skrzynki).

  2. E-mailem na adres apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl

  3. Pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku.


Po wysłaniu wniosku musicie uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi minimum 6 miesięcy. W odpowiedzi otrzymacie informację, które metryczki zostały odnalezione, a które nie. Archiwum poinformuje Was także o opłatach za dokumenty i poprosi o wysłanie oryginału pisma. Po załatwieniu tych formalności otrzymacie mailem swoje metryczki.Jeśli macie pytania lub wątpliwości związane z metryczkami dowodowymi, albo chcecie podzielić się swoimi historiami dot. zbierania dokumentów, zapraszamy do kontaktu!

10 992 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page