top of page
  • Zdjęcie autoraGeneaBlogia

Metryczki dowodowe - jak wypełnić wniosek (wzór)

Zaktualizowano: 27 maj 2023

W jednym z naszych pierwszych postów wspominaliśmy o możliwości odnalezienia metryczek dowodów osobistych naszych przodków (sprawdź TUTAJ!), na których znajdują się ich zdjęcia oraz podstawowe dane na ich temat. Otrzymanie metryczek dowodowych Waszych przodków wymaga wysłania odpowiedniego wniosku do instytucji je przechowującej, czyli Wieloosobowego Stanowiska ds. Działalności Archiwalnej w Milanówku.


Na grupach dotyczących genealogii wielokrotnie pojawiało się pytanie, jak ma wyglądać wniosek, który należy wysłać do Archiwum, aby uzyskać dokumenty. Przez wiele lat istniała dowolność co do formy składania wniosku, jednak niedawno Archiwum wprowadziło oficjalny formularz, na podstawie którego rozpatruje się wszystkie wnioski dotyczące metryczek. Wniosek można pobrać w tym miejscu: LINK.

Poniżej przedstawiamy przykład wypełnienia tego formularza.przykładowy wniosek o metryczki dowodoweJak widzicie powyżej, warto podać jak najwięcej informacji na temat poszukiwanego przodka. W praktyce rzadko zdarza się, że znacie wszystkie dane. Brak podania wszystkich informacji nie skutkuje odrzuceniem wniosku, jednak na pewno ułatwi pracę archiwistom.


Pamiętajcie - możecie się ubiegać o metryczki osób zmarłych, bez okazywania żadnych dokumentów potwierdzających, jedynie na podstawie wniosku uzasadniającego stopień pokrewieństwa lub spowinowacenia.
Do uzyskania zaś metryczki osoby żyjącej wymagane jest przedstawienie zgody tej osoby.

Konieczne jest wskazanie stopnia pokrewieństwa z daną osobą, ale nie trzeba tego udowadniać dodatkowymi dokumentami. Jeśli poszukujcie metryczek większej ilości osób musicie wysłać kilka wniosków.Uwaga! Nie pytajcie o metryczki osób zmarłych przed 1952 rokiem.

Archiwum nie posiada w swoich zasobach dokumentów dot. wcześniejszych lat. Dowody osobiste wprowadzili dopiero w 1952 roku, dlatego osoby zmarłe przed tym rokiem nie posiadały ani dowodu, ani metryczki dowodowej.


Wypełniony i podpisany wniosek możecie przekazać do Archiwum jednym z dwóch sposobów:

  1. Poprzez wysłanie skanu wniosku na skrzynkę ePUAP Archiwum Państwowego w Warszawie (uwaga: Archiwum w Milanówku jest jego oddziałem, więc nie posiada osobnej skrzynki).

  2. Poprzez wysłanie oryginału pisma pocztą tradycyjną na adres:

Archiwum Państwowe w Warszawie

Wieloosobowe Stanowisko ds. Działalności Archiwalnej

ul. Okrzei 1

05-822 Milanówek


Po wysłaniu wniosku musicie uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi minimum 6 miesięcy. W odpowiedzi otrzymacie informację, które metryczki zostały odnalezione, a które nie. Archiwum poinformuje Was także o opłatach za dokumenty i poprosi o wysłanie oryginału pisma. Po załatwieniu tych formalności otrzymacie mailem swoje metryczki.Jeśli macie pytania lub wątpliwości związane z metryczkami dowodowymi, albo chcecie podzielić się swoimi historiami dot. zbierania dokumentów, zapraszamy do kontaktu!

19 160 wyświetleń4 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page