Niemetrykalne. Przedwojenne urzędy wojewódzkie

Potwierdzenia wielu faktów z czasów międzywojnia możesz szukać w aktach urzędów wojewódzkich II RP, dostępnych na szukajwarchiwach.gov.pl.

Niemetrykalne. Linie Stanów Zjednoczonych

Linie Stanów Zjednoczonych (United States Lines) to dawna amerykańska firma przewozowa posiadająca koncesję na wywóz polskich emigrantów.