Dokumentacja ZUS w genealogii

Przedstawiamy Wam zbiór najistotniejszych informacji dot. dokumentów z ZUS z punktu widzenia genealogii: treść dokumentacji, wnioski itp.

Niemetrykalne. Linie Stanów Zjednoczonych

Linie Stanów Zjednoczonych (United States Lines) to dawna amerykańska firma przewozowa posiadająca koncesję na wywóz polskich emigrantów.